fbpx

ACTIEVOORWAARDEN LINKEDIN SEO SCAN WINACTIE

Lees hieronder de actievoorwaarden voor de LinkedIn-actie waarbij je kans maakt op een gratis SEO scan.

Algemene voorwaarden

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de actievoorwaarden) zijn van toepassing op de LinkedIn winactie van The Young Digitals, waarbij je kans maakt op een gratis SEO scan.
2. De actie loopt tot 31 juli 2021. De winnaar wordt 1 augustus op de hoogte gesteld. 
3. Door deel te nemen aan deze prijsvraag geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden.
4. De winnaar van de actie wordt door The Young Digitals gekozen.
5. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
6. De winnaar van deze actie ontvangt een uitbegreide SEO scan, bestaand uit o.a. een overzicht van de technische optimalisatie, de keywords waar je bedrijf momenteel op scoort, inzicht in je website autoriteit, de verhouding van jouw SEO t.o.v. concurrenten en een SEO verbeterplan. .
7. Maximaal één deelname per persoon.
8. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.
9. De prijs is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
10. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
11. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft The Young Digitals het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
12. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik of fraude behoudt The Young Digitals zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
13. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
14. The Young Digitals is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.
15. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze actie, komen toe aan The Young Digitals.
16. In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist The Young Digitals.
17. The Young Digitals behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
18. Medewerkers van The Young Digitals en haar partners zijn uitgesloten van deelname.
19. Vragen over deze actie kunnen gesteld worden via hallo@theyoungdigitals.nl

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig om contact met je op te nemen. Wij versturen ook een nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze trainingen. Mocht je dit niet willen ontvangen kun je dit op ieder moment opzeggen. De nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Deze gegevens worden bewaard totdat je de nieuwsbrief opzegt.​